Ogólne zasady postępowania w zatruciach

 • Trucizny połknięte.

Starać się usunąć truciznę z żołądka przez wywoła­nie wymiotów. W tym celu należy:

a) podawać mleko lub wodę: dzieciom od 1 do 5 lat 1?2 filiżanki, powyżej 5 lat ? do 1 litra, po czym lekko drażnić tylną ścianę gardła piórem, tępym koń­cem łyżki lub palcem, w celu wywołania wymiotów;

b) jeżeli powyższe sposoby nie skutkują, podać dwie łyżki stołowe soli kuchennej rozpuszczone w szklance ciepłej wody. Czynności a) i b) zastępują płukanie żo­łądka. Nie wolno wywoływać wymiotów w następują­cych okolicznościach:

a) jeżeli chory znajduje się w stanie śpiączki lub jest nieprzytomny,

b) jeżeli chory ma drgawki (konwulsje),

c) jeżeli chory połknął truciznę żrącą (objawy: silny ból, palenie w ustach i gardle, wymioty, oparzenia warg i błony śluzowej jamy ustnej),

d) jeżeli chory połknął produkty naftowe (nafta, benzyna, gazolina).

 • Trucizny wdychane.

a)  otworzyć wszystkie okna i drzwi albo przenieść ratowanego na świeże powietrze, nie dopuszczając do oziębienia ciała (okryć kocami),

b)  rozluźnić wszystkie ciasne części ubrania,

c)  stosować sztuczne oddychanie, jeżeli oddech staje się nieregularny lub zatrzyma się zupełnie (nie wolno stosować sztucznego oddychania przy zatruciach środ­kami duszącymi np. chlorem lub fosgenem),

d)  zapewnić choremu spokój, a w razie drgawek trzymać go w łóżku w półzaciemnionym pokoju.

 • Skażenia oczu:
 1. rozchylić powieki i przemyć oczy łagodnym stru­mieniem wody,
 2. nie używać środków chemicznych, gdyż mogą zwiększyć rozmiary uszkodzeń.
 • Trucizny wstrzyknięte (ukąszenia, ukłucia):
 1.  zapewnić choremu pozycję leżącą,
 2. nałożyć opaskę uciskową powyżej wstrzyknięcia i zacisnąć tak, ażeby tętno poniżej opaski zniknęło cał­kowicie (co 15 minut zwalniać opaskę na 1 minutę),
 3. na miejsce wstrzyknięcia położyć okład z lodu,
 4. transport do szpitala w pozycji leżącej.
 • Skażenia skóry i oparzenia chemiczne.
 1.  zmyć skórę obfitą ilością bieżącej wody,
 2.  przykryć luźno miejsce oparzone jałowym opa­trunkiem,
 3.  unikać maści, tłuszczów, pudru i innych leków stosowanych miejscowo,
 4. zapewnić choremu pozycję leżącą i ciepło przy­kryć.

W żadnym przypadku nie podawać alkoholu w jakiejkolwiek postaci.