Zatrucia pokarmowe

Zatrucia pokarmowe odgrywają poważną rolę w więk­szych grupach ludzi korzystających ze wspólnego wy­żywienia (wojsko, internaty, stołówki itp.) ze względu na to, że każdy błąd w przygotowaniu posiłków może wywołać masowe zachorowania.

Do najczęstszych przyczyn zatruć pokarmowych na­leżą:

? zakażenie pokarmów drobnoustrojami i jadami bakteryjnymi,

? zatrucia grzybami, jagodami itp.,

? przypadkowe zatrucia chemiczne.

W razie wystąpienia objawów ogólnego osłabie­nia, bólu głowy, wymiotów, biegunki, bólów brzucha, zawrotów głowy, dreszczy, niepokoju sercowego, skłon­ności do omdleń, podwyższonej ciepłoty, osłabienia tęt­na, ratownik może podejrzewać zatrucie pokarmowe w następstwie zakażenia pokarmów drobnoustrojami chorobotwórczymi. Choroba rozpoczyna się nagle po spożyciu szkodliwego pokarmu, najczęściej po 4?6?12 godzinach. Zwykle zachorowuje równocześnie kilka do kilkuset osób z jednakowymi wymienionymi powy­żej objawami.

 

Najczęściej łączy się to ze spożyciem wadliwie przy­rządzonych potraw z mięsa, ryb, niedostatecznie wyjałowionych przez gotowanie lub użycie zepsutych produktów. Drobnoustroje chorobotwórcze mogą się rów­nież przechowywać w potrawach, których nie przegotowuje się przed spożyciem, jak lody, krem, marynaty, wędliny, pasztety itp. Potrawy z mięsa, szczególnie mielonego, jak również inne potrawy nawet dobrze przyrządzone ? po kilku godzinach przechowywania w cieple mogą stać się zbiornikiem drobnoustrojów chorobotwórczych. Dlatego posiłki przygotowane, a nie wydane, należy przechowywać w zimnie i przed poda­niem ponownie zagotować.

W wypadku zatruć grzybami objawy zależą od rodzaju trujących grzybów. Do najczęstszych objawów należą: wymioty, bóle brzucha, biegunki, ślinotok. Po spożyciu niektórych grzybów dołączają się: żółte za­barwienie skóry i oczu, krwawy kolor moczu, drgaw­ki, majaczenie, zwężenie źrenic, sinica.