Masaż serca

Masaż serca u osoby dorosłej wykonuje się przez silne ugniatanie klatki piersiowej dwiema rękami uło­żonymi na sobie na płask na klatce piersiowej przy mostku powyżej lewego łuku żebrowego. Tempo nacisków powinno wynosić 60?70 na minutę. Naciski powinny mieć taką siłę, aby było widoczne uginanie się dolnej części klatki piersiowej. Dzięki te­mu krew z serca może być wtłoczona do tętnic i dotrzeć do mózgu. Co kilkanaście ru­chów należy pięścią uderzyć w okolicę koniuszka ser­ca (piąte lewe międzyżebrze). Uderzenia mają na celu

U osób szczupłych i dzieci można usiłować złożonymi palcami ręki wejść pod lewy łuk żebrowy i przez prze­ponę rytmicznie naciskać serce, aby pobudzić je do skurczów.

W razie udzielania pomocy przez dwóch ratowników, w czasie wykonywania masażu serca przez jednego ratownika drugi powinien wykonywać sztuczne oddy­chanie sposobem ?usta-usta”. Co pięć nacisków na serce robi się przerwę na wykona­nie jednego oddechu. Jeżeli obie czynności wykonuje jeden ratownik, powinien co piętnaście nacisków na serce wykonać dwa odde­chy jeden po drugim.