ROLA PSYCHOTERAPII W RÓŻNYCH DZIEDZINACH MEDYCYNY

Poniżej podane uwagi i wskazówki bynajmniej nie są wyczerpujące ani nie roszczą sobie pretensji w tym kierunku. Tylko zbiorowym wysiłkiem wielu specjalistów można by się zbliżyć do tego celu. Powstałoby olbrzymie dzieło. Samo streszczenie piśmiennictwa, dotyczącego zastosowania psychoterapii w różnych dziedzinach medycyny, mogłoby wypełnić potężną księgę. Jeżeli poniżej omawiam bardziej szczegółowo zagadnienia dotyczące chorób różnych specjalności, to czynię to raczej przykładowo, aby zachęcić do specjalnych studiów przedstawicieli tych dziedzin medycyny, które zazwyczaj stronią od psychoterapii. Ideały jatromechanistyczne są tak bardzo rozpowszechnione wśród badaczy zjawisk fizjologicznych i patologicznych, zarówno teoretyków, jak i klinicystów, że czynnik psychiczny jakby tym uczonym przeszkadzał, wprowadza on bowiem częstokroć czystą jakość i wymyka się spod naukowego terroru matematyki. Przykłady poniższe może przyczynią się do przełamania tej dogmatycznej postawy. Osiągnięcia psychoterapii są bowiem faktami kli­nicznymi, które są tak samo naukowe, jak liczba, a może bardziej naukowe, przedstawiają bowiem rzeczywistość, czyli prawdę, podczas gdy matematyka operuje z natury rzeczy transcendentną konstrukcją, czyli fikcją. Oby tylko przedstawiciele dziedzin, z których czerpię przykłady, raczyli wczytać się w tekst i włączyć w tok rozumowania psychoterapeuty! Na pewno wówczas zainteresują się bogatym piśmiennictwem, stworzonym przez poważnych auto­rów na podstawie spostrzeżeń życiowych.