Czaszka

Czaszkę dzielimy na czaszkę mózgową i czaszkę twa­rzową. Czaszka mózgowa stanowi puszkę chroniącą mózg, w skład jej wchodzą: kość czołowa, kości cie­mieniowe, kości skroniowe, kość potyliczna, kości si­towe i kość klinowa. Kości tworzące dno jamy czaszkowej nazywamy podstawą czaszki; znajduje się w niej duży otwór potyliczny, przez który wychodzi rdzeń kręgowy.

Czaszka twarzowa składa się z kości nosowych, kości łzowych, szczęki górnej, kości jarzmowych, kości podniebiennych, lemiesza i muszli nosowych, żuchwy i kości gnykowej. Kości te ograniczają jamę nosową, oczodoły, jamę ustną. Jama nosowa podzielona jest na dwie części i łączy się z zatokami w kości czołowej i szczęce górnej. Żuchwa połączona jest stawem ze szczęką górną, dzięki czemu możemy nią wykonywać ruchy gryzienia i żucia.

W wyrostkach zębodołowych obu szczęk umocowane są zęby. Zęby dzielimy na siekacze, kły, zęby przed- trzonowe i trzonowe. Dorosły człowiek ma po 16 zębów w dolnej i górnej szczęce. Każdy ząb składa się z ko­rony, szyjki i korzenia.