Kręgosłup

Kręgosłup stanowi trzon szkieletu: na nim osadzona jest czaszka, wchodzi on w skład klatki piersiowej i przez nią łączy się z pasem barkowym, osadzony jest na miednicy, z którą związane są kończyny dolne.

Kręgosłup jest ruchomy, ponieważ składa się z krę­gów połączonych ze sobą więzadłami i chrząstkami.

Kręgosłup składa się z 7 kręgów szyjnych, 12 ? piersiowych, 5 ? lędźwiowych, 5 ? krzyżowych i 3?4 ? ogonowych.

Każdy kręg składa się z trzonu, łuku kręgowego i wyrostków.

Wewnątrz kręgosłupa przebiega kanał kręgowy, w którym mieści się rdzeń kręgowy wychodzący z mózgu.