Obręcz biodrowa i kościec kończyny dolnej

Obręcz biodrowa składa się z 2 kości biodrowych, 2 kości kulszowych i 2 łonowych oraz kości krzyżowej. Całość nazywamy miednicą. Miednicę dzielimy na

miednicę dużą i małą. Miednica podtrzymuje narządy jamy brzusznej i osłania narządy moczowo-płciowe. Na dolno-bocznych powierzchniach miednicy znajdu­ją się panewki stawu biodrowego, łączące obręcz bio­drową z udem.

W skład kośćca kończyny dolnej wchodzą: kość udo­wa, rzepka, 2 kości podudzia .? kość piszczelowa i strzałkowa, kości stopy ? kość skokowa, piętowa i 5 kości stępu, 5 kości śródstopia i kości paliczkowe.

Kość udowa z rzepką i kością piszczelową tworzą staw kolanowy.

Kości podudzia z kością skokową tworzą staw sko­kowy.