Pas barkowy i kościec kończyny górnej

Kończyna górna umocowana jest do tułowia za po­mocą pasa barkowego. Pas barkowy składa się z ło­patki i obojczyka. Łopatka ułożona jest na tylnej po­wierzchni klatki piersiowej. Obojczyk wiąże łopatkę z mostkiem.

Ramię zawiera kość ramienną połączoną z łopatką za pomocą stawu barkowego. Kość ramienna łączy się
za pomocą stawu łokciowego z dwiema kośćmi przed­ramienia ? kością promieniową i łokciową.

Na granicy przedramienia i ręki znajduje się nad­garstek zbudowany z 8 drobnych kostek. W dłoniowej części ręki znajduje się 5 kości śródręcza. Palce zbu­dowane są z 3 paliczków z wyjątkiem kciuka, który posiada 2 paliczki.