Skręcenia

Wskutek gwałtownych, nieprawidłowych ruchów w stawach dochodzi do tzw. skręcenia stawu, któremu najczęściej towarzyszy naciągnięcie lub czę­ściowe przerwanie torebki stawowej i umacniających więzadeł oraz krótkotrwałe przemieszczenia wewnątrz stawu powierzchni stawowych kości. Po skręceniu sta­wu następuje natychmiastowy powrót kości do pra­widłowego położenia, a pozostaje uszkodzenie części miękkich.

Objawy: obrzęk stawu, ruchy ograniczone, boles­ne, często wylew krwawy podskórny w otoczeniu sta­wu (zasinienie). Najczęściej ulegają skręceniu staw skokowy i kolanowy.

Pierwsza pomoc przy skręceniu staw u polega na przyłożeniu zimnego okładu (o ile moż­liwe lodu), nałożeniu unieruchomienia, ułożeniu koń­czyny z nieznacznym jej uniesieniem.

Wszelkie naciągania i nastawiania stawu są zakaza­ne, bo nie pomogą, a mogą spowodować dodatkowe uszkodzenia.