Układ kostny

Aby ratownik mógł. łatwiej rozpoznać uszkodzenie układu kostnego i prawidłowo dostosować do niego swoje postępowanie, konieczna mu jest pewna znajo­mość podstawowych części składowych układu kost­nego.