Zwichnięcia

Zwichnięciem nazywamy trwałe nieprawidło­we przemieszczenie powierzchni stawowych w stosunku do siebie. Objawami zwichnięcia są: silny ból, zniekształcenie stawu, obrzęk, ograniczenie lub zniesienie ruchów w stawie.

Zwichnięciu najczęściej towarzyszy uszkodzenie to­rebki stawowej, przerwanie lub naciągnięcie więzadeł, czasami nawet odłamanie części kostnych w pobliżu stawu.

Zwichnięcie powstaje przy urazach mechanicznych lub gwałtownych, nieprawidłowych ruchach przekra­czających wytrzymałość więzadeł. Najczęściej zwich­nięciu ulegają stawy: barkowy, łokciowy i żuchwowy.

Pierwsza pomoc przy zwichnięciu polega na nałożeniu zimnego okładu i unieruchomieniu stawu, podaniu środka przeciwbólowego (pabialginy, nowalgi­ny 1?2 tabletek).

Poszkodowanego należy odesłać do lekarza, który nastawi zwichnięcie. Ratownikom nie wolno wykony­wać prób nastawiania zwichnięcia.