Mesmer

Dopiero w XVIII wieku pojawiły się pierwsze usiłowania zmierzające do wy­krycia zagadki cudownych uleczeń. Opowiadają o sławnym Mesmerze, że za­nim rozpoczął swoją działalność psychoterapeutyczną podpatrywał praktyki pewnego egzorcysty, który dokonywał za pomocą ceremonii religijnych maso­wych uleczeń. Zastanawiając się krytycznie nad przyczynami owych cudow­nych efektów leczniczych, doszedł do wniosku, że to bynajmniej nie czynnik nadprzyrodzony ma zasługę. Zaczął sam dokonywać podobnie tajemniczych praktyk i wkrótce zdobył ogromną sławę. Pragnąc znaleźć materialistyczne wytłumaczenie mechanizmu oddziaływania leczniczego, wpadł na pomysł, ze w ustroju znajduje się ?fluid”, który z magnetyzera przenika w ciało pacjenta. Teoria magnetyzmu zwierzęcego, chociaż naiwna, była jednak próbą wytłu­maczenia zjawisk psychoterapeutycznych w sposób naukowo-przyrodniczy. W tym kierunku dokonywał Mesmer nawet pewnych eksperymentów: zbliżał lub kładł na chorych maszyny elektryczne lub mineralne przedmioty magne­tyczne. Wkrótce zauważył, że jest to zbędne, gdyż jego własne ciało promie­niowało fluidem. Potęgowała się jego osobista moc, gdy wzdłuż ciała chorego wykonywał pewne ruchy pociągłe, dotykając lub nie dotykając chorego, tzw. passes, co odpowiadało teorii biegunowości ciała ludzkiego. Swoje zadziwia­jące wyniki lecznicze przypisywał nie wpływom psychicznym, lecz fizykalnie pojętym siłom magnetycznym. Mesmer stał się w ten sposób bezwiednym od­krywcą leczenia sugestią i snem hipnotycznym. Magnetyzm i hipnoterapia nie są jednak jednym i tym samym. Mesmer celowo nie usypiał, było to raczej leczenie sugestią. Pierwszym, który wprowadził sleeping tiance, był uczeń Mesmera markiz de Puysegur. Wywołując drgawki histeryczne metodą Mesmela u młodego pasterza zauważył, że ten śpi spokojnie i przez dłuższy czas się nie budzi, a potem ze snu tego nic nie pamięta. Następnie i inni zaczęli wywo­ływać sen hipnotyczny i odkryli: pozytywne i negatywne halucynacje, znie­czulenia na czucie i na ból oraz sugestie pohipnotyczne.