Grzyby trujące

Jest to dość pokaźna grupa różnych rodzajów i gatunków grzybów, które można spotkać w naszych lasach. Do zatruć do­chodzi zwykle przypadkowo, wskutek pomyłki.

Wśród grzybów powodujących zaburzenia żołądkowo-jelito- we należy wymienić borowiki (także są gatunki trujące), niektóre pieczarki, krowiaki (olszówki).

Borowik ceglastopory i borowik grubotrzonowy wywołują objawy wówczas, kiedy zostały źle przyrządzone (nie dogotowane) lub spożyte na surowo.

Po ugotowaniu u osób wrażliwych mogą również pojawić się kłopoty żołądkowe.

Czernidlak pospolity

Jest trochę ?dziwnym” grzybem, gdyż powoduje zatrucie tylko wtedy, gdy był spożyty łącznie z alkoholem lub gdy alkohol wypi­to w ciągu dwóch, czasami trzech dni od tego momentu.

Niekiedy objawy zatrucia czernidlakiem są tak znaczne, że wymagają leczenia w szpitalu. Poza dolegliwościami żołądkowo- -jelitowymi dochodzi do zaburzeń ze strony serca i centralnego układu nerwowego.

Gałęziak strojny

Występuje u nas dość rzadko, ma dość charakterystyczną bu­dowę: krótki, gruby trzon i krzaczasty kapelusz. Powoduje zabu­rzenia żołądkowo-jelitowe. Może być mylony z jadalnym gałęziakiem złocistym.

Gąska tygrysowata

Powoduje nieżyt żołądkowo-jelitowy. Objawy są różnie nasilo­ne, czasami zatruty wymaga leczenia w szpitalu. Może być mylo­na z jadalną gąską niekształtną i gąską zielonką. Podobną tok­syczność wykazuje gąska oddzielona, gąska rózgowata, gąska mydlana i gąska siarkowa.

Krowiak podwinięty – olszówka

Uważany jest za smaczny grzyb jadalny (po kilkakrotnym go­towaniu i odlewaniu wody). Jednak bardzo częste są przypadki hospitalizacji po jego spożyciu. Prawdopodobnie odgrywa tutaj pewną rolę osobnicza wrażliwość na zawarte w nim toksyny. Mo­że powodować objawy jak w zatruciu muchomorem czerwonym.

Tęgoskór pospolity

Rzadko staje się przyczyną zatruć, które mogą wynikać z po­mylenia z tęgoskórem brodawkowatym i truflą jadalną, raczej nie spotykaną w Polsce.

Substancje toksyczne – nie są całkowicie zidentyfikowane; wia­domo, jak działają, nie wszystkie są jednak poznane.

Narządy uszkadzane – przewód pokarmowy, niektóre mogą powodować zaburzenia jak przy zatruciu muchomorem czerwo­nym lub czernidlakiem pospolitym.

Dolegliwości – rozpoczynają się dość szybko – pierwsze już po około 30 minutach do czterech godzin – nudności, wymioty, bóle brzucha, czasami biegunka, uczucie osłabienia i bóle głowy.

Co robić? Jeżeli objawy wystąpiły przed upływem dwóch go­dzin, warto – mimo pojawiających się już wymiotów – przyśpie­szyć usunięcie z żołądka resztek potrawy. W razie nasilonych wy­miotów nie ma potrzeby dodatkowo ich wymuszać, należy wypić roztwór węgla aktywowanego (patrz informacje ogólne) i zgłosić się do szpitala w celu wykonania badania mykologicznego. Ewentualnie zabrać ze sobą resztki potrawy lub grzybów.

Rokowanie – dobre; w zatruciach grzybami o działaniu gastrycznym zwykle nie jest wymagane leczenie szpitalne.