Antybiotyki

Zażyte jednorazowo, w większych ilościach, nie powodują wy­stąpienia poważnych, ogólnoustrojowych objawów, choć mogą wywoływać uczulenia skórne. Efekty niepożądane, które czasami widoczne są przy stosowaniu dawek terapeutycznych, opisane są w ulotkach dołączonych do leku.

Poważne następstwa mogą mieć zatrucia niektórymi lekami przeciwgruźliczymi (Isoniazidum, Rifamazid).

Czasami zdarzają się przedawkowania antybiotyków stosowa­nych domięśniowo lub dożylnie. Niektóre z nich w dużych daw­kach mogą spowodować uszkodzenie nerek.

Preparaty fluoru

Najczęściej stosowane są w zapobieganiu próchnicy oraz jako składnik niektórych past do zębów. W dużych dawkach powodu­ją zaburzenia w gospodarce wapniowo-fosforanowej i potasowej (obniżenie stężenia jonów wapnia, wzrost stężenia jonów potaso­wych) w organizmie, co może przyczynić się do zaburzeń w pra­widłowym funkcjonowaniu układu mięśniowego i serca. Dawka terapeutyczna wynosi pół miligrama dziennie; w przypadku ma­łego dziecka przy kilkudziesięciokrotnym jej przekroczeniu (np. dla dziecka o wadze 10 kg dawką toksyczną może być kilkadzie­siąt tabletek fluorku sodu) odczuwa się gorzki smak i pieczenie w jamie ustnej, bóle brzucha, wymioty, biegunkę, drżenia mię­śniowe oraz samoistne skurcze mięśni twarzy, rąk i stóp (objawy tężyczkowe).

Dość często pojawiają się zapytania o toksyczność tabletek do ssania chlorchinaldiny, która ma działanie odkażające błony ślu­zowe jamy ustnej i gardła. Lek ten jest mało toksyczny, nie powo­duje zagrożenia, nawet po spożyciu jednorazowo całego opako­wania. Poza niewielkimi bólami brzucha nie powinno być innych objawów.