Inne leki

Do stosunkowo częstych należą zatrucia lekami ziołowymi i witaminami, ale na szczęście większość z nich jest nietoksyczna lub zagrożenie zdrowia po ich zażyciu bywa niewielkie.

Dość powszechne nadużycia lub przedawkowania witamina­mi A, D i E, nawet przy dużych jednorazowych dawkach, nie stwarzają większego zagrożenia.

Niektóre preparaty ziołowe zawierające olejki eteryczne mają drażniący wpływ na przewód pokarmowy, a wypite w większych ilościach przez małe dziecko działają pobudzająco lub depresyj­nie na centralny układ nerwowy, wtedy lepiej skonsultować się z lekarzem.

Czasami dochodzi do przedawkowania leków hormonalnych, w tym najczęściej antykoncepcyjnych i stosowanych w leczeniu chorób tarczycy.

Jednorazowe połknięcie pigułek antykoncepcyjnych w zasa­dzie nie stwarza większego zagrożenia (dawki hormonów są bar­dzo niskie). U dziewczynek mogą wystąpić przejściowe krwawienia z dróg rodnych. Po zatruciu lekami przepisywanymi w choro­bach tarczycy – szczególnie w większych ilościach – konieczna jest obserwacja w szpitalu, choć objawy zwykle pojawiają się po kilku dniach.