Zatrucia lekami

Leki są przyczyną ponad połowy wszystkich zatruć przypad­kowych, zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. Wywierając wpływ na poszczególne narządy i układy, wykazują różną siłę trującą. W obrębie dużej grupy leków działających na centralny układ nerwowy (określanych jako psychotropowe) – znajdują się podgrupy, a każda z nich skutkuje inaczej na mózg i jego struk­tury. Niektóre są szczególnie niebezpieczne (antydepresanty trój- cykliczne), a inne powodują bardziej lub mniej głęboką śpiączkę (benzodiazepiny), nie stwarzając na ogół większego zagrożenia życia. Niemal każde zatrucie połączone ze śpiączką – także benzodiazepinami – bez udzielenia odpowiedniej pomocy, choćby obserwacji funkcji oddychania chorego, może okazać się bardzo poważne w konsekwencjach.

W grupie leków działających na serce i układ krążenia są ta­kie, których nadużycie (przedawkowanie) może już spowodować objawy sugerujące zatrucie; jednym z nich jest digoksyna.

Wspominając o dawkach terapeutycznych trzeba wyjaśnić, że konieczne jest odróżnianie reakcji niepożądanych w czasie lecze­nia od objawów zatrucia wynikających z jednorazowego zażycia znacznej ilości leku. Działanie niepożądane polega na wystą­pieniu pewnych niezamierzonych reakcji wywołanych dawkami określanymi jako terapeutyczne. Zazwyczaj są to dolegliwości i objawy przemijające. Zatrucie ostre natomiast jest to zespół ob­jawów wynikający z nadmiernego działania leku na organizm przy znacznym przekroczeniu dawki. Stwarza ono bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia osoby zatrutej.

Stosunkowo rzadko zdarzają się zgony wskutek niepożądanej reakcji organizmu na jakiś lek, a jeśli do nich dochodzi, to z po­wodu alergizacji (uczulenia).

Wspomniana już digoksyna w dawkach terapeutycznych może doprowadzić do zaburzeń żołądkowo-jelitowych oraz rytmu serca, a także zwolnienia czynności serca. Po odstawieniu leków objawy te zanikają. W zatruciu dolegliwości żołądkowo-jelitowe nie są wiodące, ale również obecne; znaczną przewagę mają natomiast zaburzenia ze strony pracy serca, nieraz bardzo groźne i niebezpieczne dla życia.

Opisanie objawów zatruć wszystkimi lekami nie jest możliwe; przedstawione są głównie te, które zdarzają się najczęściej i nale­żą do bardziej niebezpiecznych.