Farby, lakiery, rozpuszczalniki

Poza przypadkowymi zatruciami doustnymi częściej dochodzi do nich drogą oddechową, przy malowaniu lub lakierowaniu w pomieszczeniach zamkniętych lub źle wentylowanych. Obecnie stosowane podłoża (rozcieńczalniki) farb i lakierów – oczywiście poza farbami wodnymi – to mieszaniny różnych substancji organiczych (toluen, ksylen, benzyna, alkohole wyższe), które działa­ją na mózg narkotycznie. Zależnie od stężenia oparów rozpusz­czalników oraz czasu przebywania w skażonej atmosferze, ich wpływ może być pobudzający lub depresyjny. Główne dolegliwo­ści to: bóle i zawroty głowy, zaburzenia równowagi, nudności, wymioty, czasami bóle brzucha, uczucie duszności. U osób szczególnie wrażliwych, astmatyków, z przewlekłą chorobą oskrzelową, często dochodzi do nasilenia duszności połączonego ze skurczem oskrzeli.

Co robić? Jeżeli wystąpią opisywane objawy, należy jak naj­szybciej opuścić malowane lub lakierowane pomieszczenie. Kil­kugodzinne przebywanie na świeżym powietrzu spowoduje ustą­pienie dolegliwości pod warunkiem, że nie powróci się do poko­ju, w którym odbywa się remont, do czasu całkowitego wyschnię­cia lakieru lub farby. Jeśli nie jest to możliwe, wtedy koniecznie trzeba otworzyć okna.

Utrzymująca się przez dłuższy czas duszność, również o cha­rakterze astmatycznym (świszczący oddech), jest wskazaniem do zgłoszenia się do szpitala.