Herbicydy

Służą do niszczenia chwastów. W grupie tej jest kilka rodzajów środków różniących się budową chemiczną. Należą tu pochodne – mocznika, triazynowe i kwasów chlorofenoksyoctowych oraz dikwat. Herbicydy mocznikowe i triazynowe wykazują stosunkowo niską toksyczność.

Nieco bardziej toksyczne są pochodne kwasów chlorofenoksyoctowych. Mechanizm działania nie jest dokładnie poznany. Wpływają drażniąco na skórę, błony śluzowe i spojówki. Dawka toksyczna jest bardzo zróżnicowana, zależna od preparatu; wy­nosi od kilkunastu do kilkudziesięciu gramów. Wchłaniają się szybko z przewodu pokarmowego i przez skórę. Powodują zabu­rzenia gastryczne i pracy serca, osłabienie, bóle i zawroty głowy, drżenia mięśniowe, uczucie mrowienia.

Pierwsza pomoc – jak w przypadku zatrucia doustnego i przez- skórnego innymi środkami ochrony roślin.

W zatruciach doustnych dikwatem należy jak najszybciej wy­musić wymioty i podać węgiel aktywowany. Chory powinien zna­leźć się w szpitalu.