Klasy toksyczności środków ochrony roślin

Każdy preparat zawiera związek stanowiący substancję czyn­ną. Zależnie od jego właściwości podłożem rozcieńczalnikowym są rozpuszczalniki organiczne lub woda, ale również inne związki spełniające rolę pomocniczą w ich działaniu. Pod względem tok­sykologicznym najbardziej istotne znaczenie ma substancja czyn­na danego preparatu. Zależnie od siły działania środki ochrony podzielone zostały na pięć klas określających ich toksyczność.

klasa – o bardzo dużej toksyczności (mocno trujące), które powinno się traktować jako bezwzględne trucizny;

II klasa – o dużej toksyczności (trujące);

III klasa – o niewielkiej toksyczności;

IV  klasa – mało szkodliwe;

klasa – nieszkodliwe dla człowieka.

W 1995 roku w Polsce zarejestrowano oficjalnie prawie 600 preparatów; są zarówno produkcji krajowej, jak i importowane, w których znajduje się około 30 oznaczonych I klasą toksyczno­ści (należą do nich niektóre substancje czynne insektycydów fosforoorganicznych i polichlorowych, karbaminianów oraz części rodentycydów).