Rodentycydy

Są to środki stosowane przeciwko gryzoniom, m. in. w postaci ziaren zbóż zmieszanych z substancją czynną, którą w tej grupie są pochodne dwukumarolu, stąd zwyczajowe nazwy trutki na myszy – ?czerwona” lub ?różowa” pszenica. Znajdujący się kie­dyś w tych preparatach fosforek cynkowy powodował szare za­barwienie ziarna; wtedy była to ?szara” lub ?czarna” pszenica. Obecnie fosforek cynkowy zaliczony jest do środków I klasy tok­syczności i nie ma go w wolnej sprzedaży.

Najczęściej preparaty te są w postaci ziarna zmieszanego z substancją aktywną. Zatruciom ulegają przeważnie dzieci, któ­re zjadają rozsypane ziarna. Niewielka ilość nie stwarza większe­go zagrożenia, niemniej wskazane jest zgłoszenie się do szpitala w celu wykonania badań. Oczywiście należy sprowokować wy­mioty (pamiętając o zasadach postępowania), o ile wiadomo, że doszło do zjedzenia większej ilości ziaren, gdyż mogą wystąpić zaburzenia w krzepnięciu krwi (krwawienia).